Sanislău

http://www.primariasanislau.ro/

Centrul comunei este localitatea Sanislău, atestat pentru prima dată în scris în 1306. În economiea comunei Sanislău  predomină agricultura, în special culturile mari. Comuna dispune de arii împădurite întinse, marea majoritate populate de salcâmi, valorificate atât ca zonă meliferă, cât şi ca teren de vânătoare. Pe raza comunei Sanislău se află Mlaştina Vermeş, rezervaţie naturală care protejează numeroasele specii de plante şi animale rare identificate aici (chiar specii relicte din epoca glaciară). Mlaştina este singurul loc unde s-a semnalat cuibărirea becaţinei comune (Galinago gallinago) în România.