Sălacea

http://www.salacea.ro/

Comuna Sălacea (denumit după Drumul sării care a străbătut comuna) este situată într-o zonă deluroasă din Câmpia Ierului în partea de nord al județului Bihor vecin cu județul Satu Mare. Zona gografică a comunei avut un rol determinant în viaţa localităţii, din vechi timpuri, astăzi aici există și o rezervație naturală și întinse podgorii de viță de vie.Sălăcenii ne împărtăşesc cu plăcere vechiul dicton latin in vino veritas, dovadă şirurile de pivniţe clădite în deal şi întreţinute cu grijă, care în zilele noastre sunt de aproximativ  970, ceea mai veche datează din 1803. Un monument istoric, mândria  Sălacei este Podul de piatră, construit înainte de 1840, din cărămidă având o lungime de 29,70 m cu 4 arcade pe sub care curgea odinioară apa Ierului.