Prezentare GAL

Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare a fost înregistrată în anul 2011, este o personalitate juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având următorul scop: dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zona Sud-Vestică a judeţului Satu Mare, sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării Planului de Dezvoltare Locală în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale. Teritoriul vizat de Grupul de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare este alcătuit din două microregiuni: Microregiunea Tășnad și Microregiunea Câmpia Careiului și a Ierului. Cuprinde 21 Unități Administrativ - Teritoriale, din care 20 comune (Andrid, Berveni, Cămin, Căpleni, Căuaș, Cehal, Ciumești, Doba, Foieni, Moftin, Petrești, Pir, Pișcolt, Sanislău, Santău, Săcășeni, Sălacea, Săuca, Tiream, Urziceni) și orașul Tășnad.

Suprafața totală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare este 1.285,83 km2, având un număr de locuitori de 54.732, cu o densitate a populației de 42,57 locuitori/km2. Parteneriatul constituit în scopul implementării Planului de Dezvoltare Locală este formată din 96 de entități, din care 22 din sectorul public și 74 din sectorul privat.

Organele Asociației sunt:

   o    Adunarea Generală

o    Consiliul Director

o    Cenzorul sau Comisia de cenzori

o    Comitetul de selectaare a proiectelor

o    Compartiment Administrativ