Compartiment administrativ

 Compartimentul administrativ reprezintă echipade implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Sud-Vest Satu Mare și este responsabilă pentru atingerea scopurilor GAL şi cuprinde următoarele poziţii:

 

Poziţia

Scopul postului

Manager (responsabil administrativ)

Conducerea, organizarea şi funcţionarea organizaţiei cu eficienţă maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare.

Responsabil cu animarea teritoriului

Intermedierea între Asociaţie şi grupurile ţintă specifice, distribuind informaţii care dau posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă politicile promovate de Asociaţie.

Responsabil cu activităţile de monitorizare si verificare a cererilor de plată

Monitorizarea activităților de implementare a SDL, inclusiv monitorizarea implementării proiectelor selectate de GAL și verificarea cererilor de plată.

Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor

Susținerea activităților de verificare, evaluare și selecția proiectelor depuse.

Pe lângă angajații GAL-ului, pentru o funcționare optimă vor fi contractați următorii consultanți externi:

Consultanți externi

Consultant îmbunătățire procese – 1 contract de servicii

Contabil – 1 contract de servicii

Jurist – 1 contract de servicii

Auditor – 1 contract de servicii