Comitet de selecție

Comitetul de selectare a proiectelor este alcătuit din 7 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat). Pentru fiecare membru titular, vor fi prevăzuţi supleanţi. Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL, prin Comitetul de Selecţie. Criteriile de selecţie vor fi elaborate de către GAL pe baza Strategiei de Dezvoltare Locală, ţinând cont de specificul local. Se va acorda atenţie deosebită proiectelor inovative, de exemplu: soluţii noi la probleme vechi, introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor tradiţionale prin aplicarea de tehnologii noi etc. Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar că în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală.

Componența Comitetului de selecție a proiectelor

Nume și prenume

Instituția

Funcția

Tip parteneriat

Marchis Gheorghe Otto

 Comuna Petrești

 primar

public - administrație publică

Bodizs Levente

Intreprindere Familială Bodizs Levente

asociat unic

privat – asociat unic

Veres Timea Nicagro

Intreprinderea Individuală
Veres Timea Nicagro

asociat unic

privat – asociat unic

Lochli Mihai

Societatea  Agricolă Schamagosch Ciumești

director

privat – societate agricolă

Bokor Szilard Istvan

Asociaţia Club Sportiv Ersport Sălacea

președinte

privat - ONG

Pakular Istvan Mihaly

Parohia Reformată Tășnad

paroh

privat - unitate de cult

Ritli Anton

Asociația Culturală și de Tineret Kalmander Harmony Cămin

președinte

privat - ONG

Membrii supleanți a Comitetului de selecție a proiectelor

Nume și prenume

Instituția

Funcția

Tip parteneriat

Varga Cosmin

Comuna Pișcolt

primar

public - administrație publică

Kocsis Melinda

SC Nord Tom SRL

administrator

privat-societate comercială

Lukacs Sandor

Agroland Santău SRL

administrator

privat-societate comercială

Mozer Francisc Iosif

Societatea Agricolă Petrești

director

privat – societate agricolă

Török István Tamás

Asociația Piskolti Hagyományőrző Egyesület

președinte

privat - ONG

Csáki Jozsef Gedeon

Parohia Reformată Pișcolt

paroh

privat - unitate de cult

Morent Claudia Carmen

Fundația Sfînta Elisabeta Petrești

președinte

privat - ONG