Ciumești

 https://primariaciumesti.ro

Ciumeştiul a fost atestat documentar pentru prima dată în 1306, atestată ca și comună în 2004. Localitatea Ciumeşti este situată în zona de contact a câmpiilor fertile şi a dunelor de nisip din Câmpia Careiului, În 1768 domeniile din localitate au revenit familiei Mészáros, care a încurajat colonizarea populaţiei şvăbeşti
Sectorul agricol predomină în economia actuală a satului. Eficacitatea acestei ramuri este asigurată de asociaţia agricolă „Schamagosch”, care se ocupă atât cu cultura plantelor, cât şi cu creşterea animalelor. Se cultivă şi viţa de vie, vinurile din zonă devenind din ce în ce mai recunoscute.