Căpleni

http://www.capleni.ro/

Comuna face parte din Asociaţia Rurală „Câmpia Careiului şi Ierului.”Prima atestare documentară a localităţii Căpleni datează din anul 1212, când aşezarea aparţinea domeniului neamului Kaplyon., iar spre sfârşitul secolului al XIV-lea Căpleniul a devenit proprietatea exclusivă a familiei Károlyi. În Căpleni  se găsește Biserica Sf. Anton, complexul arhitectonic include şi cripta familiei  Alexandru Károlyi.
Fiind  situată la limita sudică a fostei mlaştini Ecedea, Căpleniul s-a remarcat ca fiind  un centru al manufacturilor de împletire a nuielei. După desecarea mlaştinii însă, sursa cea mai importantă de venit a rămas agricultura.