Pályázat Elbírálási Bizottság

Az Elbírálási Bizottság 7 tagból áll (a partnerség tagjaiként nyilvántartott hatóságok és szervezetek  képviselőinek köréből). Minden kinevezett tagnak van egy helyettese. A pályázatokat a HACS választja ki az Elbírálási Bizottság által. Az elbírálási kritériumokat a HACS állapítja meg, a Helyi Fejlesztési Terv (amely a helyi fejlesztési stratégiát is tartalmazza) alapján, figyelembe véve a helyi követelményeket. Nagyobb figyelmet kell adni az innovatív pályázatokank, példaul: új megoldások régi problémákra, új termékek és új piaci rendszerek bevezetése és fejlesztése, a hagyományos tevékenységek modernizálása új technológiák alkalmazávál stb. A pályázatok elbírálása a „dupla kvórum” elv alapján történik, vagyis az elbírálás alkalmával legalább 50% az Elbírálási Bizottságnak jelen kell hogy legyen, akikből több mint 50% a magán- és civil szféra képviseletében. A pályázatok elbírálási procedúrájának átláthatósága érdekében, valamint ellenörzési és monitorizálási céllal, ezeken az űléseken részt vesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei képviselője, a Megyei Vidékfejlesztési Osztályról.

A Pályázat Elbírálási Bizottság összetétele:

Nume și prenume Instituția Funcția Tip parteneriat
Mihalca Gheorghe      
Vieser Ștefan Imre SC Kala SRL administrator privat - societate comerciala
Lukacs Sandor SC Landtechnik SRL administrator privat - societate comerciala
Hankusz Josif Parohia Romano-Catolică Dindeștiu Mic paroh privat - unitate de cult
Czier Tibor Asociația Caritas Catolica Tășnad director privat - ONG
Heinrich Mihaly Caminul de varstnici Foieni director privat - ONG
Bodizs Levente Intreprindere Individuala Bodizs Levente asociat unic privat - persoana autorizata

Membrii supleanți a Comitetului de selecție a proiectelor

Nume și prenume Instituția Funcția Tip parteneriat
Papp Tibor Comuna Andrid primar public - administrație publică
Moș Dumitru Dorel SC Moș SRL administrator privat - societate comercială
Ritli Anton SC Agromec Cămin SA director privat - societate cooperativa
Gall Sandor Parohia Reformată Ghenci paroh privat - unitate de cult
Toth Arpad Asociația Sportivă Victoria Petrești președinte privat - ONG
Șteț Gheorghe Parohia Ortodoxă Română Chegea paroh privat - unitate de cult
Csaholczi Anca Mariana PFA Csaholczi Anca Mariana asociat unic privat - persoană autorizată