A kistérség bemutatása

 A Délnyugat Szatmári Helyi Akciócsoport által lefedett térség két kistérségből/mikrorégióból/ tevődik össze: Tasnád Kistérség, valamint a Károlyi és Ér-síkság Kistérségből. Összesen 19 helyi közigazgatási egység tartozik hozzá, melyből 18 község (Érendréd, Börvely, Kálmánd, Kaplony, Érkávás, Oláhcsaholy, Csomaköz, Mezőfény, Mezőpetri, Szilágypér, Piskolt, Szaniszló, Érszakácsi, Szalacs, Sződemeter, Tasnádszántó, Mezőterem, Csanálos) és Tasnád város. A Délnyugat Szatmári térség összterülete 1.099 km2, az itt élő lakosok száma 49.650, míg az átlag népsűrűség 45 lakos/km2. A Helyi Fejlesztési Terv megvalósitásának céljából létrejött partnerség összesen 100 szervezetből áll, ebből 22 a közszférában, valamint 78 a magánszférában tevékenykedik.