Kaplony

http://www.capleni.ro/

A község a „Károlyi és Ér-síkság” Vidéki Egyesület tagja. Kaplony első írásos megemlítése még 1212-ből való amikor is a település a Kaplyon család birtokához tartozott, majd a XIV. század vége felé a Károlyi család kizárólagos tulajdonába került. Kaplonyban található a Szent Antal templom, az épitészeti együtteshez tartozik Károlyi Sándor gróf családi kriptája is.

Mivel a település az egykori Ecsedi-láp déli részén található, a vesszőfonás kézműveseinek központjaként volt híres. A mocsár lecsapolása után, a legfontosabb bevételi forrás a mezőgazdaság maradt.