Igazgatótanács

Az Egyesület vezető testülete az Igazgatótanács, melyet kizárólag az egyesület tagjai alkotnak. A városok képviselői nem haladhatják meg a 25%-as arányt a testületben. Az Igazgatótanács a Közgyűlés által 4 évre kinevezett 5 tagból áll. Az Igazgatótanács összetétele minnél jobban kell tükrözze az egyesületi tagok képviseletét, a rotációs elv alapján. Az Igazgatótanács összetétele: egy elnök, egy alelnök, egy titkár és két tag. Az elnököt az Igazgatótanács tagjai közül választják meg. Minden Igazgatótanácsi tagnak egy szavazati joga van. Az Igazgatótanács elnöke az Egyesület elnöke is egyben. Az Igazgatótanács biztosítja a Közgyűlési határozatok végrehajtását.

Az Igazgatótanács feledatai a következők:

 • a Közgyűlés elé viszi az előző működési időszakra vonatkozó tevékenységi jelentést, a költségvetés végrehajtását, a könyvviteli mérleget, bemutatja az Egyesület következő gazdasági periódusára vonatkozó költségvetési tervezetet, valamint a tervezett programokat;

 • a Közgyűlésnek elé terjeszti a térség Helyi Fejlesztési Tervét;

 • engedélyezi az Egyesület organigramját és személyzeti politikáját, ha az Alapszabályzat nem rendelkezik másként;

 • az Egyesület nevében jogi okiratokat köt, kivéve olyan szerződéseket amelyeknek az értéke lejben meghaladja a 100.000 eurónak megfelelő összeget;

 • dönt új tagok befogadásáról és tagok kizárásáról, az Alapszabályzat előírásai értelmében;

 • adományokat, szponzorizálásokat fogad el, a törvényi kereteken belül;

 • elkészíti saját szervezési és működési szabályzatát, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt engedélyzés céljából, ha szükséges dönt az Egyesület székhelyének módositásáról;

 • szükség esetén és a törvényi előírásoknak megfelelően, meghatalmaz egy vagy több személyt bizonyos speciális feladatok elvégzésére az Egyesület nevében és érdekében;

 • bármilyen más, az Alapszabályzat vagy a Közgyűlés által meghatározott feladatot végrehajt.

 • Pályázat Elbírálási Bizottság

 • Adminisztratív osztály

 

Az Igazgatótanács névsora 2011 szeptember – 2012 június között
Nume și prenume Funcția Sector de prezentare
 Lochli Mihai președinte  privat - Societate agricolă
 Veron Andrei Ștefan vicepreședinte  public - UAT
 Nagy Maria secretar  privat - ONG
 Ferencz Levente Zoltan membru  privat - ONG
 Marchiș Otto Gheorghe membru  privat - ONG